Største oppdragsgivere gjennom årene:
 • Aschehoug
 • Cappelen
 • Kunnskapsforlaget,
 • Tiden
 • Landbruksforlaget
 • EDB-Kunnskap
 • Gyldendal Yrkesopplæring
 • Mobil Oil
 • Prior Norge
 • Collett Kjemi
 • Jernbaneverket
 • Landkreditt
 • Norrek,
 • BNP Paribas