"Floralis" - grafikk og foto

Med stor interesse for våre ville planter har jeg bygget opp en samling på flere tusen digitale plantefotos. De fleste er fra norsk villflora, men også en del hageplanter og planter fra varmere strøk er med. I tillegg til rene plantefotos har jeg laget en serie plantegrafikk, der bildene er bearbeidet til dekorative formål. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
Grafisk designer Reidar Gjørven