"Floralis" - grafikk og foto

Med stor interesse for våre ville planter har jeg bygget opp en samling på flere tusen digitale plantefotos. De fleste er fra norsk villflora, men også en del hageplanter og planter fra varmere strøk er med. I tillegg til rene plantefotos har jeg laget en serie plantegrafikk, der bildene er bearbeidet til dekorative formål. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
Grafisk designer Reidar Gjørven

Fra 2005 har jeg arbeidet spesielt med å fotografere norske villplanter. Mer enn 2000 digitale opptak hittil, og ambisjonen er å lage en flora for barn med en ny innfallsvinkel. Prøvesider foreligger, trenger samarbeidspartner på tekstsiden/fagkonsulent.

Eksempler på arter jeg har digitalfotografert:

Aksveronika, alsikekløver, bakkestjerne, balderbrå, bergfrue, bergmynte, bittekonvall, bitterbergknapp, bjørnekjeks, bleikmyrklegg, blåklokke, blåknapp, blåkoll, blålyng, blåveis, bregner, brennesle, burot, bær, dauvnesle, dunkjempe, dylle, enghumleblom, engkall, engkarse, engsmelle, engsyre, engtjæreblom, erteknapp, firblad, fjellplanter, flekkgrisøre, flekkmarihand, forglemmegei, fuglevikke, føllblom, geiteskjegg, geitrams, gjetertaske, gjøksyre, glattveronika, groblad, gul gåseblom, guldå, gullris, gullstjerne, gulmaure, gulrot, gulskolm, hageplanter, harerug, hestehov, hundekjeks, hvitkløver, hvitveis, hønsegras, høymol, issoleie, jonsokblom, jonsokkoll, kamilleblom, karse, kattefot, kattehale, kjempeturt, kjerringrokk, knoppurt, kongslys, korsknapp, kransmynte, kratthumleblom, krokhals, krypsoleie, liljekonvall, linnea, lintorskemunn, lupin, løkurt, løvetann, maigull, marianøkleblom, marikåpe, marimjelle, markblomster, markjordbær, maure, mjødurt, mjølke, mure, myrkongle, myske, nattfiol, nellik, neslesnyltetråd, nyperose, oksetunge, parkslirekne, perikum, prestekrage, reinfann, revebjelle, rome, rosenrot, ryllik, rødkjøver, rødknapp, røsslyng, setergråurt, skjellrot, skogfiol, skogsalat, skogstjerne, skogstjerneblom, skvallerkål, smalkjempe, smørbukk, soldogg, soleie, soleihov, springfrø, steinkløver, stemorsblomst, stjernesildre, storborre, storkenebb, storkonvall, svarttopp, sveve, svineblom, svinerot, syre, søtvier, tepperot, tettegras, tistel, tiriltunge, trær, tunbalderbrå, turt, tusenfryd, tveskjeggveronika, tvetann, tyrihjelm, valurt, vassarve, vendelrot, vindel, vindelslirekne, vintergrønn, vivendel, vårkål, øyentrøst, åkerkål, åkermåne, årkersennep.

Ta gjerne kontakt.