Bokdesign
 
Mitt hovedarbeidsområde har vært design og illustrasjon av bokforsider. Jeg har mange års forlagserfaring fra Cappelen og Aschehoug, men driver nå eget designfirma. De største kundene har vært Cappelen, Gyldendal Tiden og Aschehoug. Jeg har illustrert over 2 000 norske bokforsider, og levert binddesign og boklayout til et stort antall bøker. Ta gjerne kontakt for priser og informasjon.
Grafisk designer Reidar Gjørven

På hjemmesiden har jeg samlet noen smakebiter fra mitt arbeid som bokdesigner. Utvalget utgjør noen få prosent av min produksjon, men skulle gi et representativt tverrsnitt av de teknikker og stiler jeg har arbeidet i.

Min målsetting har ikke vært å være ultramoderne, jeg har tilstrebet mer tidløs design som tåler noen år uten å virke passé.

Eksemplene her dekker perioden fra letraset og paste-up og inn i den digitale tidsalder. I typografisk stilvalg ønsker jeg å gi boken en atmosfære som passer til innholdet.

Få bedrifter er så avhengig av designkvalitet som bokforlagene.Man produserer og markedsfører årlig flere hundre nye produkter, i små serier, med anstrengt budsjett og kort levetid på markedet.Omslaget er med på å skape forlagets visuelle profil.Omslaget er en viktig del av bokens reklame, plakateffekten er avgjørende for eksponeringen i bokhandelen.

Hvis boken er den beste gave, er omslaget gavepakningen.Ved impulskjøp er det ofte omslaget som avgjør om boken er interessant for målgruppen eller ikke. Forsiden er en viktig del av bokannonsen, kjøpsimpulsene må bygges inn her.

Visualiseringen av bokens innhold i en forsideillustrasjon kan for- sterke og tydeliggjøre forfatterens budskap. Men den kan også farge budskapet, gi leseren feil assosiasjoner, og tillegge forfatteren synspunkter det ikke er dekning for. Forholdet mellom forlag og forfatter styrkes ved at designeren og forfatteren er på bølgelengde, det må naturligvis gjøres på en hensiktsmessig måte så ansvaret ikke pulveriseres og fremdriften ikke forsinkes.

Det er viktig at håndteringen av fonter og bilder skjer på en måte som er i tråd med gjeldende lovverk og god skikk.

Som omslagsdesigner har jeg utviklet kontrollrutiner for å sikre kvalitet og redusere risikoen for feil i materialet jeg leverer forlagene. Nye feilmuligheter har oppstått med ny arbeidsflyt. Det må være klare retningslinjer for hvem som kontrollerer hva.

Noen stikkord:

  • Riktig format på bokblokken
  • Riktig formering og beskjæringsmonn
  • Riktig ryggbredde
  • Riktig fargerom og fargejustering
  • All tekst korrekturlest
  • Forlagets faste grafiske elementer i henhold til instruks
  • Riktig ISBN-nummer
  • Riktige opplysninger i kolofon
  • Alle rettigheter ivaretatt også ved nye utgaver
  • Automatisk utsendelse av frieksemplarer